Coaching inteligencji emocjonalnej

 

Coaching i inteligencja emocjonalna to dwa pojęcia, które robią zawrotną karierę. Razem tworzą nową jakość: wyjątkową metodę rozwoju osobistego. Coaching inteligencji emocjonalnej zawiera liczne wskazówki pozwalające stosować ją w celu doskonalenia własnych umiejętności lub kierowania rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.:

• spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego,

• zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność,

• rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu dla innych osób, np. podwładnych,

• poznać skuteczne sposoby rozpoznawania emocji i zarządzania nimi,

• określić i – w razie potrzeby – skorygować swoją postawę życiową,

• nauczyć się wyznaczać cele, których osiąganie daje prawdziwą satysfakcję.

Autorzy są coachami, którzy podjęli pionierski wysiłek usystematyzowania wiedzy na temat coachingu inteligencji emocjonalnej oraz wyznaczenia standardów etycznych dla osób i organizacji zajmujących się tą dziedziną. W jasny sposób pokazują, że rozwój inteligencji emocjonalnej bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki w biznesie. Ich książka powinna więc zainteresować każdego menedżera.

W tekście czytelnik znajdzie liczne zadania do wykonania, studia i opisy przypadków, kwestionariusze do wypełnienia, listy kontrolne, formularze, wywiady z coachami praktykami, listę pytań, które należy zadać przed rozpoczęciem i w trakcie coachingu, przykład umowy coachingowej do podpisania przed rozpoczęciem coachingu, a także przykładowy kodeks etyczny dotyczący sposobu prowadzenia coachingu.

Zamieszczone w książce kwestionariusze, formularze i inne materiały są również dostępne w wersji elektronicznej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.
 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.